Borstkanker Vereniging Nederland

Borstkankervereniging Nederland (BVN)

Borstkankervereniging Nederland (BVN), de patiëntenvereniging voor borstkankerpatiënten, steunt dit onderzoek en het onderzoeksteam van de SONIA-studie werkt nauw samen met BVN.

Waarom steunt BVN dit onderzoek?

BVN vindt het belangrijk dat onderzocht wordt wanneer in het behandeltraject het middel het meest effectief is. In de eerste plaats is dit vooral in het belang van de patiënt; er wordt naast de klinische uitkomsten ook gekeken naar de kwaliteit van leven, de impact van de behandeling op het leven van de patiënt (belasting, werk, dagelijkse dingen doen, enzovoorts), maar uiteraard is ook het kostenaspect is van belang.

Op de website van BVN kunt u ook informatie vinden over deze studie:

borstkankernl-e1517481630670.png