SONIA wint ZonMw parel!

Het SONIA-studieteam heeft op 31 maart jl. een ZonMw Parel in ontvangst mogen nemen tijdens het congres Goed Gebruik Geneesmiddelen. De Parel wordt uitgereikt aan bijzonder, in het oog springende ZonMw-projecten. SONIA kreeg de prijs vanwege de zeer succesvolle voortgang van de studie, waarbij de intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen geroemd werd.

Een heel hartelijk woord van dank aan iedereen voor deze mooie waardering!
Meer informatie over deze waardering inclusief Parelfilm is te vinden op de Parel-pagina van ZonMw.

Van links naar rechts: Elise van Leeuwen-Stok (directeur BOOG), Mirjam Velting (belangenbehartiger BVN), Astrid Swinkels (centraal datamanager IKNL), Gabe Sonke (hoofdonderzoeker), Agnes Jager (hoofdonderzoeker), Noor Wortelboer (studiecoördinator), Inge Konings (hoofdonderzoeker) en Annemiek van Ommen-Nijhof (studiecoördinator)

In september 2021 is de inclusie van de SONIA-studie voltooid. Ter gelegenheid daarvan, vertellen de drie hoofdonderzoekers in Oncologie-Up-To-Date over onder andere de opzet en het belang van de studie, en het toekomstperspectief van CDK4/6-remmers. We geven hieronder graag een samenvatting van het artikel. Het volledige artikel kunt u lezen via de bijgevoegde link.

De afgelopen jaren zijn drie CDK4/6-remmers (palbociclib, ribociclib, abemaciclib) beschikbaar gekomen voor de behandeling van uitgezaaide hormoongevoelige borstkanker, steeds in combinatie met anti-hormonale therapie (aromataseremmers of fulvestrant). Deze CDK4/6-remmers zorgen ervoor dat de anti-hormonale therapie langer werkt. CDK4/6-remmers veroorzaken ook bijwerkingen zoals vermoeidheid, diarree en een lager aantal witte bloedcellen en hiervoor zijn meer controles in het ziekenhuis nodig. Bovendien is de behandeling kostbaar. Op dit moment kunnen CDK4/6-remmers worden toegepast direct bij het vaststellen van uitgezaaide ziekte (de eerste lijn) of later in het ziekteproces (de tweede lijn), als een eerste vorm van anti-hormonale therapie niet meer voldoende werkt. De vraag wanneer CDK4/6-remmers de meeste toegevoegde waarde hebben is nog niet beantwoord. De SONIA-studie onderzoekt wat het beste moment is om CDK4/6-remmers te gebruiken: in de eerste of de tweede lijn.

De inclusiefase van de studie is klaar; dat betekent dat er nu geen nieuwe patiënten meer kunnen meedoen. Het zal naar verwachting nog anderhalf jaar duren voordat we een antwoord kunnen geven op onze onderzoeksvraag.

Link naar volledige artikel: Optimale inzet CDK4/6-remmers bij mammacarcinoom onderzocht in SONIA-studie – Oncologie

Van links naar rechts: Tijs Volker (projectmedewerker BOOG), Elise van Leeuwen-Stok (directeur BOOG), Annemiek van Ommen-Nijhof (studiecoördinator), Noor Wortelboer (studiecoördinator), Gabe Sonke (hoofdonderzoeker), Agnes Jager (hoofdonderzoeker), Inge Konings (hoofdonderzoeker) en Astrid Swinkels (centraal datamanager IKNL).

Begin september is de inclusie van 1050 patiënten in de SONIA-studie voltooid. Het studieteam bedankt alle patiënten die aan deze studie deelnemen.

Op dit moment kunnen er geen nieuwe patiënten meer meedoen met de studie. De studie is hiermee echter nog niet voltooid. Voor het beantwoorden van onze vraag is het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten beide opeenvolgende SONIA-behandelingen ondergaan en dat wij over beide behandelingen gegevens verzamelen.

Zodra de onderzoeksresultaten er zijn, zullen we die hier met u delen.

COVID-19 vaccinatie in de SONIA-studie

Vanuit diverse ziekenhuizen ontvangen we vragen over coronavaccinatie bij patiënten in de SONIA-studie. Binnen de SONIA-studie volgen we het advies van de Nederlandse Verenging voor Medische Oncologie (NVMO) over vaccinatie van kankerpatiënten. Dat advies is hieronder samengevat.

Internationaal is vanuit expertgroepen het advies om alle patiënten met kanker te vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere vaccins. In de studies met de goedgekeurde coronavaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht.

Vanuit praktische overwegingen, adviseren we om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Wie wanneer aan de beurt is om gevaccineerd te worden, hangt mede af van beroep (werkzaam in de zorg) en/of woonsituatie (bewoner van een verpleeghuis). De planning is dat mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie vanaf maart 2021 gevaccineerd gaan worden. Voor het meest actuele overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart