Voorlichtingsvideo

SONIA-video algemeen

In deze video wordt u voorgelicht over de SONIA-studie. Het doel, het ontwerp en de uitvoering van de studie worden u uitgelegd door de drie hoofdonderzoekers. Ook geven de vertegenwoordiger van BorstkankerVereniging Nederland en een proefpersoon informatie over de studie.