Meedoen

U kunt deze informatie bespreken met uw arts. Uw arts beoordeelt aan de hand van uw medische gegevens of u voor dit onderzoek in aanmerking komt.

Wanneer u gaat deelnemen aan deze studie, of deelname overweegt, zult u uitgebreide proefpersoneninformatie* krijgen van uw behandelend arts. Hier wordt nog eens in detail het doel van de studie, de voorwaarden van deelname, de behandeling, de bijwerkingen, de procedure van loting en andere zaken die van belang zijn bij deelname aan deze studie uitgelegd.

 

Wordt er geloot?

Ja. Deelnemende proefpersonen worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Beide groepen worden met elkaar vergeleken. Proefpersonen weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen. In de SONIA-studie wordt geen placebo-medicatie gebruikt, dit betekent dat na loting direct duidelijk is voor welke behandeling u heeft geloot.

* Wanneer u meedoet aan een onderzoek, wordt u als ‘proefpersoon’ aangemerkt.

 

 

Informatie is ook te vinden op:
logo kanker.nl

 

borstkankernl