Begin september is de inclusie van 1050 patiënten in de SONIA-studie voltooid. Het studieteam bedankt alle patiënten die aan deze studie deelnemen.

Op dit moment kunnen er geen nieuwe patiënten meer meedoen met de studie. De studie is hiermee echter nog niet voltooid. Voor het beantwoorden van onze vraag is het namelijk belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten beide opeenvolgende SONIA-behandelingen ondergaan en dat wij over beide behandelingen gegevens verzamelen.

Zodra de onderzoeksresultaten er zijn, zullen we die hier met u delen.

COVID-19 vaccinatie in de SONIA-studie

Vanuit diverse ziekenhuizen ontvangen we vragen over coronavaccinatie bij patiënten in de SONIA-studie. Binnen de SONIA-studie volgen we het advies van de Nederlandse Verenging voor Medische Oncologie (NVMO) over vaccinatie van kankerpatiënten. Dat advies is hieronder samengevat.

Internationaal is vanuit expertgroepen het advies om alle patiënten met kanker te vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere vaccins. In de studies met de goedgekeurde coronavaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht.

Vanuit praktische overwegingen, adviseren we om het vanuit de overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het moment van uw kuur.

Wie wanneer aan de beurt is om gevaccineerd te worden, hangt mede af van beroep (werkzaam in de zorg) en/of woonsituatie (bewoner van een verpleeghuis). De planning is dat mensen tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie vanaf maart 2021 gevaccineerd gaan worden. Voor het meest actuele overzicht: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-flowchart