Tiende patiënt geïncludeerd

Inmiddels is de tiende patiënt geïncludeerd in de SONIA-studie. Het doel is om in oktober 2018, 200 patiënten te hebben geïncludeerd.