We zijn over de helft!

Meer dan de helft van het beoogde aantal proefpersonen (1050) is geïncludeerd in de SONIA-studie. Dat is een mijlpaal te noemen. Zoals onder te zien is, lopen we hiermee voor op schema.

Tijdlijn oktober 2019